Slucajevi

PRETNJE NOVINARU IRFANU MALJIĆIJU [IRFAN MALIQI], VITINA, 28.09.2022

Redakcija Plus TV je danas obavestila Asocijaciju novinara Kosova da je novinaru ovog medija, Irfanu Maliqiju pretio Sulja Saljihu [Sylë Salihu], rukovodilac za socijalne usluge u CSR u Vitini.

Maliqi je primio poruke i od Hisena Imerija [Hysen Ymeri], šefa Kancelarije za ljudske resurse u opštini Vitini u vezi hronike o nedostatku stručnjaka u ograncima socijalnog rada u ovoj opštini.

Asocijacija novinara Kosova osuđuje ove radnje Salihua i Ymerija i istovremeno ocenjuje da su u suprotnosti sa opštim vrednostima slobode štampe i izražavanja. Napori nametanja novinarima o čemu da izveštavaju predstavljaju pokušaj kontrolisanja informacija.
Detalji izvestioca PRETNJE NOVINARU IRFANU MALJIĆIJU [IRFAN MALIQI], VITINA, 28.09.2022
Slučajevi Opis Redakcija Plus TV je danas obavestila Asocijaciju novinara Kosova da je novinaru ovog medija, Irfanu Maliqiju pretio Sulja Saljihu [Sylë Salihu], rukovodilac za socijalne usluge u CSR u Vitini. Maliqi je primio poruke i od Hisena Imerija [Hysen Ymeri], šefa Kancelarije za ljudske resurse u opštini Vitini u vezi hronike o nedostatku stručnjaka u ograncima socijalnog rada u ovoj opštini.
Država Kosovë
Ime i prezime Irfan Maliqi
Rod Muški
Datum 28.9.2022
Grad Viti
Vrsta incidenta Ostale pretnje novinarima
Od koga Od javnih službenika
Kršilac / osumnjičeni Syle Salihu dhe Hysen Ymeri
Vrsta medija Radio i televizija
Ime medija Plus TV
Izvor Plus Tv
Javni tužilac
Sudski
Sudski status
Sudski zakljucak
Da li je obavešteno udruženje novinara? Da
Da li je incidenat prijavljen u policiji?
Da li je incidenat prijavljen u tužilaštvu?
Reagovanjeudruženja novinara? Asocijacija novinara Kosova osuđuje ove radnje Salihua i Ymerija i istovremeno ocenjuje da su u suprotnosti sa opštim vrednostima slobode štampe i izražavanja. Napori nametanja novinarima o čemu da izveštavaju predstavljaju pokušaj kontrolisanja informacija.
Share this Post: