Slucajevi

DENIGRIRAJUĆI JEZIK USMEREN PROTIV NOVINARKE SARANDE RAMAJ, PRIŠTINA, 23.12.2022.

Tokom izveštavanja u Odboru za budžet, rad i transfere Skupštine Kosova, članica Organa za razmatranje nabavki, Kimete Gashi, je omalovažavala rad novinarke Grupe Koha, Sarande Ramaj, čak sugerišući i „preduzimanje mera“ protiv nje.

Kako se vidi na snimku Komisije, članica Odbora ORN je govorila o Ramaj kada je rekla da postoji „samo jedna glasna i krajnje dezinformišuća novinarka“.

„Tražila sam od članova odbora i razgovaramo da li da pokrenemo postupak protiv ove novinarke? Da li da je prijavimo Komisiji (Skupštine)“, rekla je Gashi.

Ona se pozvala na izveštavanje Ramaj i medija u kojem radi o ugovaranju lekova bez sertifikata o kvalitetu.

ANK ocenjuje javne napade gospođe Gashi na novinarku kao skandalozne i neprihvatljive, uključujući i poziv na mere zbog njenog rada, što je nezamislivo u demokratskom sistemu zemlje.

ANK poziva javne institucije da obezbede transparentnost u odlukama koje se donose u javnom interesu, a ne da pokušavaju da se upuštaju u „disciplinske radnje“ protiv novinara.
Detalji izvestioca Gjuhë denigruese ndaj gazetares Saranda Ramaj, Prishtinë, 23.12.2022
Slučajevi Opis Tokom izveštavanja u Odboru za budžet, rad i transfere Skupštine Kosova, članica Organa za razmatranje nabavki, Kimete Gashi, je omalovažavala rad novinarke Grupe Koha, Sarande Ramaj, čak sugerišući i „preduzimanje mera“ protiv nje. Kako se vidi na snimku Komisije, članica Odbora ORN je govorila o Ramaj kada je rekla da postoji „samo jedna glasna i krajnje dezinformišuća novinarka“. „Tražila sam od članova odbora i razgovaramo da li da pokrenemo postupak protiv ove novinarke? Da li da je prijavimo Komisiji (Skupštine)“, rekla je Gashi. Ona se pozvala na izveštavanje Ramaj i medija u kojem radi o ugovaranju lekova bez sertifikata o kvalitetu.
Država Kosovë
Ime i prezime Saranda Ramaj
Rod Žensko
Datum 23.12.2022
Grad Prishtinë
Vrsta incidenta Ostale pretnje novinarima
Od koga Od javnih službenika
Kršilac / osumnjičeni Kimete Gashi
Vrsta medija Radio i televizija
Ime medija KOHA
Izvor KOHA
Javni tužilac
Sudski
Sudski status
Sudski zakljucak
Da li je obavešteno udruženje novinara? Da
Da li je incidenat prijavljen u policiji?
Da li je incidenat prijavljen u tužilaštvu?
Reagovanjeudruženja novinara? ANK ocenjuje javne napade gospođe Gashi na novinarku kao skandalozne i neprihvatljive, uključujući i poziv na mere zbog njenog rada, što je nezamislivo u demokratskom sistemu zemlje. ANK poziva javne institucije da obezbede transparentnost u odlukama koje se donose u javnom interesu, a ne da pokušavaju da se upuštaju u „disciplinske radnje“ protiv novinara.
Share this Post: