Slucajevi

NAPAD NA TELEVIZIJSKU EKIPU TËVË1, SEVERNA MITROVICA, 20.12.2022.

U večernjim satima se je dogodila još jedna eksplozija - ovoga puta pored televizijske ekipe Tëvë1 u Bošnjačkoj mahali u opštini Mitrovica.

Ekipa u sastavu novinara Gojarta Jasharija i kamermana Rrona Agollija je bila prisutna kada je došlo do eksplozije.

„Eksplozija je bila snažna. Nismo uspeli da vidimo one koji su bacili napravu, ali je u trenutku eksplozije u blizini bila i policija. Koliko su oni mogli da vide, bilo je negde između 5-6 organizovanih ljudi koji su bacili snažnu eksplozivnu napravu“, rekao je novinar Jashari.

Asocijacija novinara Kosova izražava duboku zabrinutost zbog situacije koja je nastala na severu zemlje i poziva sve kolege da budu posebno oprezni prilikom izveštavanja iz ove regije. Istovremeno, ANK opet zahteva od nadležnih organa da preduzmu odgovarajuće mere kako bi novinari mogli da obavljaju svoj posao bez opasnosti ili smetnji.
Detalji izvestioca Sulm ndaj ekipit televiziv Tëvë1, Mitrovicë, 20.12.2022
Slučajevi Opis U večernjim satima se je dogodila još jedna eksplozija - ovoga puta pored televizijske ekipe Tëvë1 u Bošnjačkoj mahali u opštini Mitrovica. Ekipa u sastavu novinara Gojarta Jasharija i kamermana Rrona Agollija je bila prisutna kada je došlo do eksplozije. „Eksplozija je bila snažna. Nismo uspeli da vidimo one koji su bacili napravu, ali je u trenutku eksplozije u blizini bila i policija. Koliko su oni mogli da vide, bilo je negde između 5-6 organizovanih ljudi koji su bacili snažnu eksplozivnu napravu”, rekao je novinar Jashari.
Država Kosovë
Ime i prezime Gojart Jashari, Rron Agolli
Rod Grupa
Datum 20.12.2022
Grad Mitrovica Veriore
Vrsta incidenta Napadi na medije i medijske organizacije
Od koga Kod novinare od građana
Kršilac / osumnjičeni
Vrsta medija Radio i televizija
Ime medija Teve1
Izvor Teve1
Javni tužilac
Sudski
Sudski status
Sudski zakljucak
Da li je obavešteno udruženje novinara? Da
Da li je incidenat prijavljen u policiji?
Da li je incidenat prijavljen u tužilaštvu?
Reagovanjeudruženja novinara? Asocijacija novinara Kosova izražava duboku zabrinutost zbog situacije koja je nastala na severu zemlje i poziva sve kolege da budu posebno oprezni prilikom izveštavanja iz ove regije. Istovremeno, ANK opet zahteva od nadležnih organa da preduzmu odgovarajuće mere kako bi novinari mogli da obavljaju svoj posao bez opasnosti ili smetnji.
Share this Post: