Slucajevi

NAPAD NA EKIPU KALLXO.COM, SEVERNA MITROVICA, 09.12.2022

Ekipu Kallxo.com je jutros u Severnoj Mitrovici napala grupa maskiranih Srba.

Automobil kojim su putovali novinarka Shkodrane Dakaj i producent Valdet Salihu je napala grupa maskiranih Srba u blizini Tehničke škole.

Asocijacija novinara Kosova je duboko zabrinuta za bezbednost novinara koji izveštavaju iz ovog dela zemlje, istovremeno najoštrije osuđuje napad i ponovo zahteva od Kosovske policije da se pobrine da obezbedi adekvatne bezbednosne uslove za izveštavanje novinara iz ovog dela zemlje.
Detalji izvestioca NAPAD NA EKIPU KALLXO.COM, SEVERNA MITROVICA, 09.12.2022
Slučajevi Opis Ekipu Kallxo.com je jutros u Severnoj Mitrovici napala grupa maskiranih Srba. Automobil kojim su putovali novinarka Shkodrane Dakaj i producent Valdet Salihu je napala grupa maskiranih Srba u blizini Tehničke škole.
Država Kosovë
Ime i prezime Shkodrane Dakaj dhe Valdet Salihu
Rod Grupa
Datum 9.12.2022
Grad Mitrovica Veriore
Vrsta incidenta Trenutni napadi na novinare
Od koga Kod novinare od građana
Kršilac / osumnjičeni Grupe te maskuara serbe
Vrsta medija Onlajn
Ime medija Kallxo.com
Izvor Kallxo.com
Javni tužilac
Sudski
Sudski status
Sudski zakljucak
Da li je obavešteno udruženje novinara? Da
Da li je incidenat prijavljen u policiji?
Da li je incidenat prijavljen u tužilaštvu?
Reagovanjeudruženja novinara? Asocijacija novinara Kosova je duboko zabrinuta za bezbednost novinara koji izveštavaju iz ovog dela zemlje, istovremeno najoštrije osuđuje napad i ponovo zahteva od Kosovske policije da se pobrine da obezbedi adekvatne bezbednosne uslove za izveštavanje novinara iz ovog dela zemlje.
Share this Post: