Slucajevi

Pretnje medijima, Priština,14.07.2022

U današnjem govoru u Skupštini, poslanica stranke na vlasti, Samoopredeljenje, Fitore Pacolli je pozvala da vlada uredi medije, a posebno one on-line

Otvoreni poziv poslanice Pacolli na direktnu intervenciju Vlade za kontrolu nad medijima je neprihvatljiv za ANK i SŠK i predstavlja pretnju po slobodu medija u zemlji.

Mediji, većina kojih je registrovana kao preduzeća u KARP-u, kao i deo njih koji su registrovani kao NVO-i, uređuju svoju delatnost preko odgovarajućih kosovskih zakona i propisa Nezavisne komisije za medije i Saveta za štampu Kosova.

Svaki pokušaj Vlade da nametne kontrolu nad medijima je neprihvatljiv pokušaj mešanja u naš rad. Ovo je ozbiljna pretnja sadašnjih vlasti protiv medija.
Detalji izvestioca Pretnje medijima, Priština,14.07.2022
Slučajevi Opis U današnjem govoru u Skupštini, poslanica stranke na vlasti, Samoopredeljenje, Fitore Pacolli je pozvala da vlada uredi medije, a posebno one on-line Otvoreni poziv poslanice Pacolli na direktnu intervenciju Vlade za kontrolu nad medijima je neprihvatljiv za ANK i SŠK i predstavlja pretnju po slobodu medija u zemlji. Mediji, većina kojih je registrovana kao preduzeća u KARP-u, kao i deo njih koji su registrovani kao NVO-i, uređuju svoju delatnost preko odgovarajućih kosovskih zakona i propisa Nezavisne komisije za medije i Saveta za štampu Kosova.
Država Kosovë
Ime i prezime
Rod
Datum 14.7.2022
Grad Prishtinë
Vrsta incidenta Pretnje medijima i medijskim organizacijama
Od koga Agresivne izjave državnih zvaničnika
Kršilac / osumnjičeni Fitore Pacolli
Vrsta medija
Ime medija
Izvor
Javni tužilac
Sudski
Sudski status
Sudski zakljucak
Da li je obavešteno udruženje novinara? Da
Da li je incidenat prijavljen u policiji?
Da li je incidenat prijavljen u tužilaštvu?
Reagovanjeudruženja novinara? Svaki pokušaj Vlade da nametne kontrolu nad medijima je neprihvatljiv pokušaj mešanja u naš rad. Ovo je ozbiljna pretnja sadašnjih vlasti protiv medija.
Share this Post: