Slucajevi

DENIGRIRAJUĆI JEZIK USMEREN PROTIV NOVINARA AGIMA ADEMIJA, PRIŠTINA, 03.05.2022

Novinar Grupe KOHA, Agim Ademi, je danas obavestio ANK o nizu javnih uvredljivih reakcija nakon jednog članka o troškovima gradonačelnika Štimlja, Ćemajlja Aljiua [Qemajl Aliu].

Ademija je jedan od visokih zvaničnika Pokreta Samoopredeljenje u Štimlju, Haljilj Kurtiši [Halil Kurtishi], nazvao „slugom Kanala Pronto“.

ANK ovakav jezik smatra neprihvatljivim i jezikom koji direktno ugrožava bezbednost novinara Ademija.

ANK poziva gradonačelnika Aliua da se distancira od pritisaka nad novinarom nakon njegovog izveštavanja, koje je zasnovano na dokumentima koji se obezbeđuju zahtevom za pristup javnim dokumentima.
Detalji izvestioca DENIGRIRAJUĆI JEZIK USMEREN PROTIV NOVINARA AGIMA ADEMIJA, PRIŠTINA, 03.05.2022
Slučajevi Opis Novinar Grupe KOHA, Agim Ademi, je danas obavestio ANK o nizu javnih uvredljivih reakcija nakon jednog članka o troškovima gradonačelnika Štimlja, Ćemajlja Aljiua [Qemajl Aliu]. Ademija je jedan od visokih zvaničnika Pokreta Samoopredeljenje u Štimlju, Haljilj Kurtiši [Halil Kurtishi], nazvao „slugom Kanala Pronto“.
Država Kosovë
Ime i prezime Agim Ademi
Rod Muški
Datum 3.5.2022
Grad Shtime
Vrsta incidenta Ostale pretnje novinarima
Od koga Od javnih službenika
Kršilac / osumnjičeni Halil Kurtishi
Vrsta medija Onlajn
Ime medija KOHA
Izvor Facebook
Javni tužilac
Sudski
Sudski status
Sudski zakljucak
Da li je obavešteno udruženje novinara? Da
Da li je incidenat prijavljen u policiji?
Da li je incidenat prijavljen u tužilaštvu?
Reagovanjeudruženja novinara? ANK ovakav jezik smatra neprihvatljivim i jezikom koji direktno ugrožava bezbednost novinara Ademija. ANK poziva gradonačelnika Aliua da se distancira od pritisaka nad novinarom nakon njegovog izveštavanja, koje je zasnovano na dokumentima koji se obezbeđuju zahtevom za pristup javnim dokumentima.
Share this Post: