Slucajevi

Kërcënim ndaj gazetarit Bujar Vitija, 10.08.2021, Prishtinë
Detalji izvestioca
Slučajevi Opis
Država Kosovë
Ime i prezime Bujar Vitija
Rod Muški
Datum 10.8.2021
Grad Prishtinë
Vrsta incidenta Pretnje životom i telesnim povredama novinara
Od koga Kod novinare od građana
Kršilac / osumnjičeni Kemajl Gashi
Vrsta medija Onlajn
Ime medija Gazeta Shneta
Izvor Bujar Vitija
Javni tužilac Istraga
Sudski Nije pokrenut pravni postupak
Sudski status
Sudski zakljucak
Da li je obavešteno udruženje novinara? Da
Da li je incidenat prijavljen u policiji? Da
Da li je incidenat prijavljen u tužilaštvu? Ne
Reagovanjeudruženja novinara? AGK-ja dënon kërcënimin ndaj gazetarit Bujar Vitija: Gazetari i portalit “gazetashneta.com”, Bujar Vitija e ka njoftuar AGK-në se është kërcënuar nga një person që supozohet se është babai i anesteziologut, Kemajl Gashi për të cilin portali ka raportuar se është dënuar nga Inspektorati Shëndetësor për shkak të lënies së vendit të punës në kohën e kujdestarisë në QKUK. “Paske shkru diqka. Veten ski me njoft. Shum shpejt kemi mu taku”, i ka shkruar gazetarit Vitija, mes tjerash ky person. AGK-ja e vlerëson kërcënimin të rëndë dhe që rrezikon sigurinë e gazetarit. AGK-ja kërkon nga Policia ta trajtojë me seriozitet këtë rast, pas paraqitjes nga ana e gazetarit.
Share this Post: