Ky statut do të qeverisë shoqatën jo-profitabile Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, të themeluar në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare.